Overstappen naar een andere advocaat kan geld kosten


Rinie Verleun | 21/02/2021

Soms gebeurt het dat het kantoor wordt benaderd met het verzoek een zaak over te nemen van een andere advocaat. Daarvoor kunnen allerlei redenen bestaan, maar de meest voorkomende reden is dan toch wel, dat de cliënt onvoldoende vertrouwen in de advocaat heeft. Vaak is er al veel werk door de betreffende advocaat verricht. De bedoeling is dan dat we het werk van de eerste advocaat overnemen, en dat we daaraan dan ook geen tijd meer besteden.

Per slot van rekening is er al voor dat werk betaald, en het gaat om het werk van een advocaat, dus dan moet het wel goed zijn. Toch? Dat ligt helaas allemaal een stukje ingewikkelder. Op grond van de Gedragsregels 1992 draagt de advocaat de volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van een zaak. Dat houdt dus in, dat de advocaat die het dossier overneemt, zich ervan moet overtuigen, dat de stukken in orde zijn, en dat hij op basis van die stukken verder kan. Daarbij is het ook van belang, dat er met de cliënt wordt besproken of datgene wat vast ligt, ook door de cliënt is begrepen en of de cliënt het er ook mee eens is.

Overstappen naar andere advocaat

Voorbeeld

Een echtpaar besloot uit elkaar te gaan, en een gezamenlijke advocaat te nemen. Die advocaat ging op basis van de door het echtpaar verkregen informatie aan de slag, en dat resulteerde in een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek en een echtscheidingsconvenant. Maar ergens kwam een kink in de kabel, dus een andere advocaat moest het overnemen. En van die advocaat werd verwacht dat hij zonder meer de stukken van de eerste advocaat door middel van het be-tere knip- en plakwerk zou overzetten, en bij de rechtbank zou indienen.

Bij het doornemen van de stukken bleek de verhouding tussen de echtelieden toch nog wat slechter te zijn geworden. Mevrouw wilde het toch weer net een klein beetje anders. Dus moesten de stukken toch weer opnieuw worden opgesteld. En hoewel mevrouw later uitge-breid betoogde dat het hier wijzigingen van ondergeschikte aard betrof, ging de Raad van Disci-pline daarin niet mee.

Hoe hoort het nu eigenlijk?

Bij het overnemen van een dossier zal de overnemende advocaat de stukken in dat dossier doornemen, en zich ervan overtuigen, of de feiten juist zijn, en of de behandeling juridisch juist was. Daarnaast zal de overnemende advocaat zich er onder meer van moeten overtuigen, dat de cliënt(en) het eens is/zijn met al datgene dat is vastgelegd. En daarbij is het echt niet de bedoe-ling om partijen op andere gedachten te brengen, maar de overnemende advocaat moet zich er wel van overtuigen dat er in het verleden juiste beslissingen zijn genomen.

Het klopt: dat is voor een deel dubbel werk. En het klopt ook, dat daarvoor extra moet worden betaald. Het tuchtrecht staat vol van uitspraken, waarbij advocaten niet voldoende overleg hebben gepleegd met hun cliënten, zodat er beslissingen in dossiers zijn genomen, die deze cliënten niet begrepen, en eigenlijk ook niet wilden. En hoewel advocaten in het algemeen zorgvuldig werken: ook zij kunnen fouten maken, dus er kan nooit blindelings op vertrouwd worden dat alles wel in orde is. En een zorgvuldig advocaat is zich van zijn verantwoordelijkheid bewust: die zal nooit een zaak overnemen en blindelings doorgaan, waar de eerste advocaat – die het kennelijk op een bepaald punt toch niet goed deed – is gestopt.

Conclusie

Overstappen van advocaat kan geld en tijd kosten. Hoe verder de behandeling van het dossier al is, des te meer dat kan kosten. Als er geen vertrouwen in de behandelend advocaat is, probeer dat dan uit te praten. En om te bepalen of er overgestapt moet worden: overweeg of de bezwa-ren zodanig zijn, dat het de extra kosten en tijd waard is. Dat voorkomt teleurstellingen als u van de beoogde nieuwe advocaat te horen krijgt, dat ook zijn werk betaald moet worden.