Overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden
Wanneer u vragen heeft over andere rechtsgebieden dan de op onze website toegelichte rechtsgebieden kunnen wij u ook helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek.

Onderwerpen overige rechtsgebieden:
  • Letselschade
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Aansprakelijheidsrecht
  • Burenrecht
  • Jeugdrecht

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact met ons op m.b.v. ons contactformulier.

Neem contact op

Kinderen, partner en erfrecht

Het erfrecht is in de laatste jaren veelvuldig aangepast. Vond men vroeger dat het familievermogen in zijn geheel en ongehinderd naar de kinderen moest gaan dan gelden hier nu andere regels en is de positie van de partner, echtgenoot of geregistreerd partner, door de regels van de wettelijke verdeling flink verbeterd. Maar kinderen onterven is nog altijd nagenoeg niet mogelijk. Kinderen behouden hun recht op een 'Legitieme Portie'. Hiermee hebben kinderen altijd, ongeacht hoe de relatie is tussen ouders en het kind, recht op hun kindsdeel. Zelfs als ouders een kind of hun kinderen zouden willen onterven behouden kinderen het recht op hun legitieme portie.

Naast deze legitieme portie hebben kinderen ook wilsrechten. Met het wilsrecht kan je als kind voorkomen dat de overgebleven ouder/partner de erfenis opmaakt en jouw deel aan je neus voorbijgaat, ook als de achtergebleven ouder/partner besluit opnieuw te gaan trouwen.

Meer weten?
erfrecht