Kinderalimentatie


Denise Kroon | 16/09/2022

Misverstanden als het gaat om kinderalimentatie

1. Als het bedrag van de onderhoudsplicht voor de kind(eren) is vastgesteld door de rechter, kan dit niet meer worden gewijzigd.

Dit kan wel. Kinderalimentatie kan op een later moment worden gewijzigd, onder andere indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Het moet gaan om een relevante wijziging waardoor de eerder vastgestelde bedragen niet meer redelijk zijn. In juridische termen zegt men: waardoor de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Bij gewijzigde omstandigheden kunt u denken aan een verandering in de zorgregeling, ontslag, verhoging of verlaging van het inkomen, wijziging in de gezinssituatie zoals de geboorte van een nieuw kind, etc.

Een advocaat kan een nieuwe alimentatieberekening opstellen waaruit blijkt of, en zo ja, welk ander bedrag aan kinderalimentatie moet worden betaald. Middels een verzoek tot wijziging van de alimentatie kan de rechtbank worden verzocht de alimentatie te wijzigen.

2. Ik heb het recht om te weten hoe de kinderalimentatie besteed wordt.

Onjuist. Er is geen wettelijke regeling die inhoudt dat rekening en verantwoording moet worden afgelegd door de alimentatiegerechtigde. De alimentatiegerechtigde hoeft dus niet te laten zien waar het geld aan wordt besteed.

Sta je als alimentatieplichtige dan met lege handen als je ernstig twijfelt of de alimentatie wel ten goede komt aan het kind? Niet helemaal. Er zijn uitspraken te vinden waarin rechters hebben geoordeeld dat de alimentatieplichtige (een deel van) de onderhoudsplicht in natura mag voldoen. Dit houdt in dat de alimentatie niet aan de alimentatie-gerechtigde wordt overgemaakt, maar rechtstreeks wordt uitgegeven aan diverse kosten van het kind, zoals bijvoorbeeld kleding en sportlessen.

3. Ik zie mijn kind niet en hoef dus geen kinderalimentatie te betalen

De alimentatieplicht staat los van de omgang tussen de alimentatieplichtige en het kind. Dus ook wanneer er geen contact is met het kind, blijft de alimentatieplichtige verplicht om het overeengekomen bedrag aan alimentatie te betalen.

kosten onderhoud kind
 

4. Als er geen kinderalimentatie meer wordt betaald kan de deurwaarder worden ingeschakeld.

Dat ligt eraan. Indien de alimentatieplicht is vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank, kan de deurwaarder worden ingeschakeld om de alimentatie te innen. Indien de alimentatieplicht enkel is vastgelegd in een convenant of ouderschapsplan, en er geen rechter aan te pas is gekomen, kan de deurwaarder (nog) niet worden ingeschakeld. In dat geval kan er via een advocaat een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om de alimentatie alsnog vast te laten leggen in een rechterlijke uitspraak. Als dat is gebeurd kan de deurwaarder worden benaderd.

Indien de alimentatie achterstand niet ouder is dan 6 maanden, kan – in plaats van de deurwaarder – het LBIO worden ingeschakeld om de achterstand te innen. Vaak is dit goedkoper.

5. Kinderalimentatie kan worden uitgesloten.

Nee, dit kan niet. Het betalen van alimentatie voor de kind(eren) is een wettelijke verplichting. Een afspraak waarin betaling van kinderalimentatie wordt uitgesloten is niet rechtsgeldig.