Erfrecht

Erfrecht

Erfrecht

Nalatenschap is een persoonlijke en vaak emotionele kwestie. VERLEUN | ADVOCAAT zal u op een professionele wijze bijstaan en adviseren, om tot een zo goed mogelijke afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Mr. Verleun heeft ruime ervaring op het gebied van erfrecht. Tevens heeft hij in 2018 de opleiding van NOVEX genoten, waardoor hij als professioneel executeur en vereffenaar op kan treden. Dit betekent dat hij de verdeling van de nalatenschap op zich kan nemen. Een executeur wordt door de erflater in zijn testament benoemd, terwijl een extern vereffenaar benoemd wordt door de rechter als dat nodig blijkt.

Onderwerpen Erfrecht:
  • Erven
  • Onterven
  • Een testament aanvechten
  • Kindsdeel
  • Erfenis aanvaarden of niet aanvaarden

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact met ons op m.b.v. ons contactformulier.

Neem contact op