Erfrecht


Denise Kroon | 17/11/2022

Erfrecht: wanneer stap je naar een erfrechtadvocaat?

Het Nederlandse erfrecht is een bijzonder en complex rechtsgebied. Het aantal procedures over erfrechtelijke kwesties is de afgelopen jaren flink toegenomen. Veel mensen denken dat een erfrechtadvocaat pas moet worden ingeschakeld als er sprake is van conflict, bijvoorbeeld een conflict tussen nabestaanden over de waarde van de bezittingen of de wijze van verdeling van een erfenis.

Wat veel mensen niet weten is dat een erfrechtadvocaat hulp kan bieden op meerdere vlakken en ook kan worden ingeschakeld als alle neuzen dezelfde kant op staan. In dat geval is voor een advocaat een adviserende rol weggelegd. Juist vanwege het bijzondere en complexe karakter van erfrecht is het van belang dat er een deskundige zoals een erfrechtadvocaat wordt ingeschakeld.

Een erfrechtadvocaat kan bijvoorbeeld om advies worden gevraagd over de rechtspositie van de betrokken partijen of over de stappen die tijdens de afwikkeling dienen te worden genomen.

Erfrecht en Erfrechtadvocaat

Daarnaast weten veel mensen niet dat een advocaat regelmatig al vóór overlijden om advies wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een testament en de formulering van een bepaling. De uitleg en de geldigheid van een testament staan vaak ter discussie na een overlijden en een advocaat weet als geen ander waar conflicten over kunnen ontstaan. Het vroegtijdig inschakelen van een erfrechtadvocaat kan de kans op conflicten in de toekomst verkleinen.

Een erfrechtadvocaat kan u helpen bij onderwerpen zoals:

 • verdeling erfenis
 • de legitieme portie
 • aansprakelijk stellen executeur bij wanbeheer
 • schorsing en/of ontslag executeur
 • uitleg testament
 • mogelijkheden nietig verklaren testament
 • schenking en inbrengplicht
 • rekening en verantwoording
 • weigerachtige erfgenamen
 • wilsrechten
 • aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis
Heeft u een vraag op het gebied van erfrecht of wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis? Neem contact met ons op.