Derdengelden

Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden, en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.