Contractenrecht

Contractenrecht | Overeenkomsten recht

Contractenrecht
Afspraak is afspraak wordt vaak gezegd. Helaas worden sommige afspraken niet nagekomen, terwijl u hier toch een groot (financieel) belang bij heeft.

Contractrecht is de basis van diverse soorten contracten.  VERLEUN | ADVOCAAT staat u graag bij vanaf het moment dat u een contract opstelt tot het moment dat u een advies wilt hebben over de bescherming van uw belangen in een al bestaand contract.

Niet alle problemen zijn te voorzien, maar een op-maat-gemaakt contract die nauw aansluit bij de relatie tussen uw bedrijf en uw cliënten zorgt ervoor dat de kans op fouten zo klein mogelijk wordt gemaakt. Het is daarom goed om de over en weer gemaakte beloftes vast te leggen in duidelijke taal. Wij spreken deze deze taal!

Onderwerpen Contractenrecht:
  • Distributiecontracten
  • Aandeelhouderscontracten
  • Huur-/koop-contracten
  • Contracten met betrekking tot levering en afname
  • Algemene voorwaarden

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact met ons op m.b.v. ons contactformulier.

Neem contact op

Kinderen, partner en erfrecht

Het erfrecht is in de laatste jaren veelvuldig aangepast. Vond men vroeger dat het familievermogen in zijn geheel en ongehinderd naar de kinderen moest gaan dan gelden hier nu andere regels en is de positie van de partner, echtgenoot of geregistreerd partner, door de regels van de wettelijke verdeling flink verbeterd. Maar kinderen onterven is nog altijd nagenoeg niet mogelijk. Kinderen behouden hun recht op een 'Legitieme Portie'. Hiermee hebben kinderen altijd, ongeacht hoe de relatie is tussen ouders en het kind, recht op hun kindsdeel. Zelfs als ouders een kind of hun kinderen zouden willen onterven behouden kinderen het recht op hun legitieme portie.

Naast deze legitieme portie hebben kinderen ook wilsrechten. Met het wilsrecht kan je als kind voorkomen dat de overgebleven ouder/partner de erfenis opmaakt en jouw deel aan je neus voorbijgaat, ook als de achtergebleven ouder/partner besluit opnieuw te gaan trouwen.

Meer weten?
erfrecht