Uitgelicht


De belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 in werking zullen treden:
  • De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden bij een dreigend faillissement. Mede door de Corona crisis zijn er meer bedrijven die het lastig hebben. Deze wet maakt het makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers.
  • De Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak gaat ervoor zorgen dat Rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker kunnen helpen bij een gebrek aan capaciteit, zodat zaken sneller behandeld kunnen worden.
  • Thuiswerkende werknemers mochten dit jaar nog vaste vergoedingen ontvangen voor reiskosten. Vergoedingen gebaseerd op de oude gegevens. Vanaf 2021 worden naar het Besluit noodmaatregelen Coronacrisis de werkelijke kosten weer het uitgangspunt. Hierdoor zullen werknemers lagere vergoedingen krijgen maar daar staan natuurlijk ook lagere kosten tegenover.
  • Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een maximum van € 84.000 bruto. Kleine werkgevers die hun onderneming vanwege pensionering of ziekte moeten stoppen hebben recht op compensatie van de transitievergoeding voor hun werknemers. Overigens geldt bij een jaarsalaris van meer dan € 84.000 bruto een maximale transitievergoeding het jaarsalaris.
  • Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten krijgen zogenaamde Payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’.
  • Zorgverlenders met een BIG-regeristreerde dienen vanaf 1 januari 2021 hun BIG nummer actief te vermelden.
  • Voor de aankoop van een tweede woning of bedrijfspand stijgt de te betalen overdrachtsbelasting.