Beeindigingsovereenkomst, en dan?


Rinie Verleun | 01/02/2021

Stel: u bent werkzaam voor een werkgever en op een dag krijgt u een beëindigingsovereenkomst voorgeschoteld, met het verzoek deze te ondertekenen. Volgens mededeling van de werkgever “omdat dit nodig is voor het aanvragen van een ontslagvergunning”. De cliënte ondertekende in goed vertrouwen. Desondanks had zij haar twijfels, en terecht: voor een ontslagvergunning is geen beëindigingsovereenkomst nodig. En er viel ook nogal wat inhoudelijk op de voorgestelde beëindigingsovereenkomst aan te merken.

Dit was onder meer aangeboden:

 • Een ontbindingsvergoeding van 1.500,- bruto;
 • Na ondertekenen beëindigingsovereenkomst eerst nog 4 weken doorwerken;
 • Vervolgens een aantal vakantiedagen opnemen;
 • Daarna weer een week doorwerken;
 • En tot slot de resterende vakantiedagen opnemen;

De cliënte heeft met ons contact opgenomen, en wij hebben eerst maar gebruik gemaakt van de wettelijke regel, dat de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening kan worden ontbonden. Toen was er dus geen overeenkomst meer, en konden we de onderhandelingen opnieuw beginnen.

Het resultaat:

 • Een ontbindingsvergoeding van ruim 3 keer zo hoog, namelijk € 4.700,- bruto;
 • Vrijstelling van de werkzaamheden met volledig behoud van loon;
 • Geen verplichting zich beschikbaar te houden voor het werk;
 • De kosten van juridische bijstand werden volledig vergoed, inclusief de daarover te betalen belasting;
 • Een getuigschrift werd toegezegd;
 • Voorst werd toegezegd, dat ingeval van het inwinnen van referenties, positieve referenties werden verstrekt

Kortom: het loonde nogal, om de voorgelegde beëindigingsovereenkomst te laten beoordelen.

Meer weten over een beëindigingsovereenkomst en wat te doen? Neem contact met ons op en wij maken graag tijd voor u.