Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen de werknemer en de werkgever. Van deze wetgeving mag in vele gevallen niet worden afgeweken. Het team van VERLEUN | ADVOCAAT houdt hierom de uitspraken die in het verleden al zijn gedaan (jurisprudentie) goed in de gaten.

Bij conflicten op dit gebied staan vaak uw financiële belangen voorop. Daarom zijn arbeidsrechtzaken vaak erg persoonlijk en emotioneel. Het grote belang is dan ook om deze zaken zo snel en accuraat mogelijk te behandelen zodat uw financiële situatie stabiel blijft.

VERLEUN | ADVOCAAT kan u onder andere bijstaan bij:
  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Bedrijfsongevallen;
  • Concurrentie- en relatie-bedingen;
  • (Dreigend) ontslag;
  • Flexibele arbeidsrelaties;
  • Ziekte.

VERLEUN | ADVOCAAT kan uw als werknemer bij staan maar wij helpen en adviseren ook de ondernemer/ werkgever. VERLEUN | ADVOCAAT kan u tevens bijstaan op basis van gesubsidieerde bijstand indien u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact met ons op m.b.v. ons contactformulier.

Neem contact op