Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen de werknemer en de werkgever. Van deze wetgeving mag in vele gevallen niet worden afgeweken. Het team van VERLEUN | ADVOCAAT houdt hierom de uitspraken die in het verleden al zijn gedaan (jurisprudentie) goed in de gaten.

Bij conflicten op dit gebied staan vaak uw financiële belangen voorop. Daarom zijn arbeidsrechtzaken vaak erg persoonlijk en emotioneel. Het grote belang is dan ook om deze zaken zo snel en accuraat mogelijk te behandelen zodat uw financiële situatie stabiel blijft.

VERLEUN | ADVOCAAT kan u onder andere bijstaan bij:
  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Bedrijfsongevallen;
  • Concurrentie- en relatie-bedingen;
  • (Dreigend) ontslag;
  • Flexibele arbeidsrelaties;
  • Ziekte.

VERLEUN | ADVOCAAT kan uw als werknemer bij staan maar wij helpen en adviseren ook de ondernemer/ werkgever. VERLEUN | ADVOCAAT kan u tevens bijstaan op basis van gesubsidieerde bijstand indien u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact met ons op m.b.v. ons contactformulier.

Neem contact op

Kinderen, partner en erfrecht

Het erfrecht is in de laatste jaren veelvuldig aangepast. Vond men vroeger dat het familievermogen in zijn geheel en ongehinderd naar de kinderen moest gaan dan gelden hier nu andere regels en is de positie van de partner, echtgenoot of geregistreerd partner, door de regels van de wettelijke verdeling flink verbeterd. Maar kinderen onterven is nog altijd nagenoeg niet mogelijk. Kinderen behouden hun recht op een 'Legitieme Portie'. Hiermee hebben kinderen altijd, ongeacht hoe de relatie is tussen ouders en het kind, recht op hun kindsdeel. Zelfs als ouders een kind of hun kinderen zouden willen onterven behouden kinderen het recht op hun legitieme portie.

Naast deze legitieme portie hebben kinderen ook wilsrechten. Met het wilsrecht kan je als kind voorkomen dat de overgebleven ouder/partner de erfenis opmaakt en jouw deel aan je neus voorbijgaat, ook als de achtergebleven ouder/partner besluit opnieuw te gaan trouwen.

Meer weten?
erfrecht