Alimentatie en indexering


Denise Kroon | 04/01/2022

De indexering van de alimentatie: hoe zit het?

In onze praktijk zien wij vaak dat partijen niet bekend zijn met de jaarlijkse indexering van de alimentatie. De indexering wordt dan ook vaak niet toegepast. De alimentatieplichtige kan voor een onaangename verrassing komen te staan indien blijkt dat er een achterstallig bedrag aan alimentatie moet worden betaald.

Wat is indexering van de alimentatie?

Ieder jaar wordt de verschuldigde alimentatiebijdrage verhoogd met een door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgestelde percentage. Deze verhoging wordt de indexering genoemd. Het indexeringspercentage wordt in november bekend gemaakt en gaat in per 1 januari daarop-volgend. De hoogte van de indexering is afhankelijk van de salarisontwikkelingen (het loonindexcijfer) en geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Voor 2022 is het percentage vastgesteld op 1,9 procent.

De verplichting om alimentatie te indexeren vloeit voort uit de wet (art. 1:402a BW). De toepassing hiervan hoeft dus niet in het individuele geval door de rechter te zijn opgelegd of in onderling overleg tussen partijen te zijn overeengekomen. De achterliggende gedachte van het wetsartikel is dat de alimentatiebijdrage ondanks wijziging in de hoogte van de lonen blijft beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht.

alimentatie indexering

Kan de indexering met terugwerkende kracht worden gevorderd?

Ja, dat is mogelijk. Achterstallige alimentatie kan tot maximaal vijf jaar terug worden gevorderd. Achterstanden ouder dan vijf jaar kunnen niet meer worden gevorderd in verband met de verjaringstermijn van vijf jaar. Mede om deze reden is het van belang om de jaarlijkse indexering ook goed toe te passen. Achterstallige alimentatie wegens het niet toepassen van de indexering kan flink oplopen, aangezien het dan ook om indexering op indexering gaat.

Alimentatieplichtige weigert de indexering toe te passen, wat nu?

Voor het innen van alimentatie is een executoriale titel noodzakelijk. Een beschikking van de rechtbank – waarin is bepaald dat er alimentatie moet worden betaald – is een voorbeeld van een executoriale titel. Als u hierover beschikt kan een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen) worden benaderd met het verzoek de achterstallige alimentatie te innen./p>

Indien er geen executoriale titel aanwezig is, bijvoorbeeld omdat u in onderling overleg alimentatie bent overeengekomen en de betreffende afspraken niet zijn bekrachtigd door de rechtbank, dient er eerst contact te worden opgenomen met een advocaat. Er zal dan namelijk alsnog een procedure moeten worden gestart, waarbij bijstand van een advocaat verplicht is. Na verkrijging van de executoriale titel kan de deurwaarder of het LBIO worden ingeschakeld om de indexeringsachterstand te innen. Zowel de deurwaarder als het LBIO kunnen bij het uitblijven van betaling beslag leggen op het inkomen.

Wilt u meer weten over de indexering of het innen van achterstallige alimentatie, neem dan contact met ons op.